Cześć!

Dzisiejszy wpis chcielibyśmy poświęcić tematowi ekonomii społecznej oraz jej działalności w życiu codziennym. Zacznijmy może od początku.

Co to w ogóle jest ta ekonomia społeczna?Postaramy się nie zasypywać was regułkami z podręczników.😉

Ekonomia społeczna (możecie spotkać się z nazwą gospodarka społeczna). Jest to system, który łączy cele społeczne i ekonomiczne. Zawiera on przedsiębiorstwa i organizacje, które mają za zadanie wspieranie osób, które :

-są zagrożone wykluczeniem społecznym,

-pochodzą z patologicznych środowisk,

– są bezrobotne,

-są niepełnosprawne, 

– izolują się.

Schemat wykluczenia społecznego (rysunek)
Google grafika

W naszym rejonie istneiej wiele organizacji, które zajmują się właśnie ekonomią społeczną i zostały nagrodzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Nagrody zostały wręczone w wielu kategoriach (kategorii Samorząd Prospołeczny, kategorii Biznes Prospołeczny, kategorii Podmiot Ekonomi Społecznej). Organizator Regionalny poinformował, że „Uroczystość zorganizowana w Targach Kielce dedykowana była wszystkim tym, którzy na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego potrzeby. ”

DRZWI OTWARTE – FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII (logo fundacji) – Google grafika

Naszą ulubioną organizacją na terenie Polski jest Funadaja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii- DRZWI OTWARTE. Została ona utworzona w 2015 roku w Szczecinku przez trzech fundatorów, którzy mieli nadzieje na rozwój usług z zakresu zdrowia psychicznego. W fundacji można skorzystać z konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz odbyć sesje małżeńskie, rodzinne a także spotkania z wieloma osobami. Przedsiębiorstwo oferuje szkolenia w zakresie rozwijania umiejętności:

– w zarządzaniu i biznesie,

– w pracy społecznej i socjalnej,

– w pracy pedagogicznej i resocjalizacyjnej,

– szkolenia personelu medycznego.

W czasie dotychczasowej aktywności , fundacja zorganizowała kilka akcji promujących zdrowie psychiczne.

To tyle na dziś. Mamy nadzieje, że przyjemniej czytało się naszego bloga.

Do kolejnego razu!